GİZLİLİK

Elde Edilen Bilgilerin Gizli Tutulması

Kişi ve/veya kuruma ait her türlü bilgi, değerlendirme, görsel kayıt ya da yazılı metinler psikolog tarafından koruma altında tutulur.

 • Psikolog, hizmet verdiği kişilerin sesini ve/veya görüntüsünü kaydetmeden önce izin almakla yükümlüdür.
 • Psikolog, elde ettiği gizli tutulması gereken bilgileri, gerekirse; isim ve ayrıntıları saklı tutarak, sadece bilimsel ya da profesyonel amaçlar için profesyonel kişilerle paylaşır, hizmet verdiği kişilerle mesleki ilişki içinde elde ettiği özel bilgileri medyaya açıklamaz, kendisinden psikoterapi hizmeti alan kişilerin medyada teşhir edilmesine göz yummaz. Psikolog yazılı ve sözlü raporda, süpervizyon sırasında ve konsültasyonlarda sadece iletişimin amacına uygun ve gerekli bilgiyi vermekle yetinir.
 • Psikolog kişiye özgü özel bilgileri, o kişi ya da kurumun ya da velayet sahibinin iznini aldıktan sonra ilgili yetkililere verebilir.
 • Gizlilik ilkesi şu durumlarda göz ardı edilebilir:
  • Hizmet verilenin kendine, psikoloğa ve diğer insanlara yönelik bir zarar vermiş ve/veya verecek olma durumu söz konusu ise.
  • Hizmet alanın, 18 yaş altı çocuk veya ergen olduğu, cezai ehliyeti olmayan yaşlı veya özürlü olmasi durumunda.
 • Psikolog, psikolojik bilgisini ve yaptığı uygulamaları çalıştığı kişi, ve/veya kuruma en yüksek yararı getirecek şekilde planlar ve onlara zararlı olabilecek durumlardan kaçınır.
 • Psikolog, mesleki ilişki içerisindeki rolüne ve kendi kişisel gereksinimleri, tutumları ve değerlerine ilişkin bir farkındalık kazanmak için uğraşır; hizmet verdiği kişi ve/veya kurumun bağlılığını ve güvenini kötüye kullanacak biçimde gücünü ve statüsünü kullanmaz.
 • Psikolog, yakınlık ve cinselliğin, hizmet verdikleri ile ilişkisini doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyebileceğinin farkındadır. Bu durumla bağlantılı olarak ilişkinin özelleşmesi ve cinselleşmesinden kaçınır. Çünkü bu tür ilişkiler gerekli mesleki mesafeyi azaltır, profesyonel ilişkiyi zedeler, çıkar çatışması ve kötüye kullanıma yol açabilir ve en önemlisi hizmet verdiği kişiye zarar verir. Sonuç olarak; psikolog, halen hizmet verdiği kişilere cinsel ima ve yaklaşımlarda bulunmaz, onları taciz etmez ve onlarla cinsel ilişkiye girmez.
 • Psikolog, bilgisini psikolojik baskı aracı olarak kullanmaz. Bu yönde tehdit unsuru olabilecek eylemlerden kaçınır:
  • İnsanlardan zorla bilgi almaz ya da insanları itiraf ettirmek için zorlamaz. Araştırma yaparken amacını önceden açıklayarak izinlerini alır.
  • Bir insanı, dünya görüşünü, cinsel tercihini, politik, dini ve ahlaki inançlarını açıklaması, yadsıması ya da değiştirmesi yönünde zorlamaz.
  • Psikolog, psikolojik bilgisinin başkaları tarafından yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmasını, eğer bilgisi dahilinde ise, önlemeye çalışır.
YASAL BİLGİLER

Avusturya'da kimler kendisine Psikolog diyebilir?

29 Haziran 1990 yılında yayımlanan psikologlar yasası uyarınca Üniversitelerin Psikoloji bölümü mezunları, Üniversite eğitimlerinde birincil konu olarak psikolojiyi seçerek bitirenler ya da Avusturya dışında kazanılmış diplomalarına Avusturya'da denklik alanlar Psikolog ünvanı taşımaya ve kullanmaya hak kazanırlar. Bu durumların dışında kendisini Psikolog olarak tanıtanlar ve bu ünvanı haksız yere kulananlar 3.000 Avro ceza ödemeye mahkum olurlar.

Sağlık ve Klinik Psikolojik alanında çalışmaya, rapor vermeye, teşhis ve tedavi uygulamaya kimlerin hakkı vardır?

Psikologlar ve Psikoterapistler yasası uyarınca ruhsal sağlık sorunlarının teşhis, tedavisinde sadece psikolog ünvanı sahibi olmak yeterli değildir. Yasa uyarınca, yapmış olduğu üniversite eğitiminin bitiminden sonra 160 saat teorik ve 1480 saat pratik yapanlar klinik ve sağlık psikoloğu ünvanı kazanırlar ve Sağlık Bakanlığı'nın her yıl yeniliyerek duyurduğu listede yer alırlar. Aynı zamanda, terapi eğitimi alan üniversite mezunları da aynı şekilde calışmaya hak kazanırlar. Ancak bu kişiler ruh sağlığı konusunda teşhis ve tedavi yapabilirler. Bu eğitim esnasında, psikologlar kurulu tarafından tanınmış hastahane ya da psikolojik tedavi merkezlerinin denetiminde pratik çalışmalarını yapanlar, yaptıkları eğitim çerçevesinde teşhis tedavi ve gerekli olan diğer çalışmalarda, çalıştıkları yerin gözetiminde faaliyette bulunabilir ancak test uygulayamaz, teşhis ya da diğer konularda resmi belge yerine geçebilecek rapor hazırlayamazlar.

Psikoloğa gittiğimizde ne yapmamız lazım?

Psikolojik danışma, teşhis ya da tedavi için gittiğiniz yerlerde (bunlar danışmanlık merkezleri, dernekler ya da özel yerler olabilir), hizmet aldığınız kişilerin diploma ya da eğitim belgelerini görünüz. Yaptıkları eğitim konusunda kısaca bilgi isteyiniz. Tüketici olarak alacağınız hizmetin kalitesi, güvenilirliği ve geçerliliğini bilmek hakkınızdır.

Üste al
© 2008-2024 GELİŞİM Sağlık ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi. Tüm hakları saklıdır.
Tasarım CebirX